2015-15-04
Efter att ha släppt podcastavsnitt i snart ett år tar nu sångpedagog Anna Wiborg och retorikkonsult Klara Härgestam det lättsamma podcastformatet till den tyngre utbildningsvärlden. Med utgångspunkt i podcastavsnitten erbjuder de personalutbildningar och kompetensutveckling till företag. 

Idéen att använda podcastavsnitten i utbildningar fick de när de tänkte affärsutveckling. De är båda egenföretagare och söker ständigt nya vägar som entreprenörer. Det hela föll sig naturligt. 

– När vi coachar människor är det ofta vi refererar till saker som sagts i podden. Podcasten har så mycket kunskap i sig som går att förmedla ännu mer av i en utbildningssituation, säger Anna.

Att utveckla en podcast och från den ta fram ett helt utbildningskoncept är nytt. Många företag förstår vikten av härliga personalaktiviteter likaväl som av kompetensutveckling inom kommunikation och med kunskap inom sång, röst och retorik kan företagen ge sina anställda både friskvård, personalaktiviteter men också utveckling inom kommunikation. Avsnitten inbjuder till samtal, vidare diskussion och reflektion. Det får ta plats i utbildningarna men också mycket praktiska röstträningar och retorikövningar förstås.

– Det passar de modiga cheferna att anlita oss, om man är peppad på nya saker och gillar att tänka i andra spår än de förväntade, säger Anna.

Det är på arbetstid flest lyssnar på deras podcast. Lyssnarna använder podden i sina arbeten. Ämnen som podden tar upp, t. ex. att presentera sig med cred, hållning, leenden, att förbereda sig och skapa kontakt med en publik - de utvecklar människor i sina yrkesroller. Därför var det ett naturligt steg att söka sig ut till arbetsplatser, låta deltagarna själva göra, uppleva och lära mer om det som podcasten tar upp.

När idéen för utbildningarna baserat på podcasten kom tog det bara en vecka så hade de lanserat sin gemensamma webbplats och tagit fram koncepten för ett antal olika föreläsningar och utbildningar, och fler kommer så småningom. 

– Podcasten har redan gett oss båda jobb var och en på sitt håll, nu ser vi fram emot att låta podden skapa mer jobb för oss tillsammans. Det är då vi är som bäst, säger Klara.